Menu

Spui 25: Astronauts of inner space. Astronauten vande binnenwereld

27 november 2017 - News, uncategorized

Astronauten van de binnenwereld: mapping the experience

In samenwerking met KNAW

Evenement

De buitenwereld heeft tegenwoordig, geografisch gezien, bijna geen geheimen meer- er zijn vrijwel geen ‘witte plekken’ meer te vinden. De binnenwereld daarentegen is nog één grote Terra Incognita. We komen dan wel steeds een belangrijke stap verder in het in kaart brengen van ons brein, maar hoe zit het met onze gevoelens en ervaringen?

De afgelopen twee jaar deden wetenschappers en kunstenaars binnen het project If You Are Not There, Where Are you samen onderzoek naar hoe je absence epilepsie ervaringen in kaart kan brengen. Over wat er in het brein gebeurt tijdens aanvallen van deze aandoening die vaak bij kinderen en jongeren voorkomt is veel bekend, over de ervaring die deze kinderen hebben vrijwel niets. Is het mogelijk die ook in kaart te brengen? Hoe verhouden die zich eigenlijk tot ons brein? En kunnen kunstenaars hierbij helpen door het stellen van andere vragen?

Een avond met kaartenmakers, neurowetenschappers, film en dromenvangers.

Over de spreker

Desmond Spruijt is oprichter van Mapping Worlds-hoe verwerk je big data tot heldere kaarten. Hij vertelt over de geschiedenis van het kaarten maken en het belang van ‘lege plekken op de kaart’ en hoe daarmee om te gaan, aan de hand van voorbeelden uit de historie en zijn eigen praktijk. Desmond werkt o.m. voor Unesco, IMF en de Wereld Staal Associatie.

Maartje Nevejan is film en mixed media maker.  Na jarenlang de buitenwereld te documenteren, richt ze zich nu op de documentatie van de innerlijke wereld. Ze zal vertellen over haar project If You Are Not There, Where Are you, waarin ze via kunst- film en VR,  met een collectief van wetenschappers en kunstenaars de innerlijke ervaringen, in kaart bracht van kinderen en jongeren met absence epilepsie. Hoe kan je deze, nog vrij onbekende subjectieve ervaring ‘mappen’ en vormen tot nieuwe kennis? Ze laat fragmenten van de research op film en in VR zien.

Linde van Schuppen is fenomenologe, promoveert momenteel op schizofreen taalgebruik en  combineert daarbij inzichten uit de filosofie, psychiatrie, neurowetenschappen en taalwetenschappen

Patricia Pisters is professor Mediastudies aan de UvA en oprichter van het Worlding the Brain festival dat neurowetenschappers, kunstenaars en Humanities samenbrengt. Ze spreekt over de groeiende trend om Het Bewustzijn centraal te stellen in film en visuele kunst. Daarnaast vertelt ze over de ontwikkelingen en mogelijkheden van het ‘mappen van onze innerlijke wereld’ voor film, visuele kunst en neuroscience.

Marjolijn Boterenbrood is beeldend kunstenaar en kaartenmaker. In haar werk is het uitgangspunt altijd een plek. Een plek, die van schaal kan variëren van een muur tot een stadsdeel. Dat vormt de samenhang tussen de verschillende projecten, die in vorm uiteenlopen van tekeningen, objecten, foto’s en installaties tot een atlas, een aanzet voor toekomstig kunstbeleid of een rol als aanjager voor stedelijke ontwikkeling. Marjolein vertelt over eigen werk en de kaart die ze voor het project IYANTWAY ontwikkeld heeft.

Ysbrand van der Werf is verbonden aan het Nederlands Herseninstituut en doet onderzoek naar slaap en cognitie. Hij probeert in zijn onderzoek een brug te slaan tussen fundamenteel onderzoek en de toepasbaarheid daarvan.

Steven Claus de Jong is hersenwetenschapper/ neuroloog/ meditatie- en yoga instructeur en expert op het gebied van het cultiveren van emotionele balans. Hij stond aan de kraamkamer van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek over het brein in kaart brengen en tegelijkertijd bracht hij door meditatie en yoga opleidingen zijn eigen mind in kaart. Dit bracht hem zoveel dat hij samen met zijn echtgenote besloot het een full time carriere te maken om hier individuen en het bedrijfsleven hun voordeel mee te laten doen middels trainingen verzorgd door hun bedrijf My Mind Farm.

Joris Weijdom is mixed reality onderzoeker aan de HKU en was als kunstenaar/ researcher bij het project betrokken. Hij is moderator van deze avond.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

spui 25

spui 25

spui 25

 

Locatie

  • Spui 25

    Spui 25-27 | 1012 WX Amsterdam
    +31 (0)20 525 8142

    spui 25