Menu

Harry, Tiny & Sonja draait 2x in Maart 2107- met debat

24 maart 2017 - News
DE STAD Pakhuis de Zwijger Amsterdam
Resillience Festival Amersfoort
                   

Docu: Harry, Tiny en Sonja

Hoe gaan we om met kwetsbare Amsterdammers in de buurt? Vertoning documentaire en paneldiscussie.

In deze reeks onderzoeken we wat er nodig is om een passend woningaanbod voor Amsterdam te ontwikkelen en hoe we buurten leefbaar maken en houden. In deze zesde aflevering onderzoeken we hoe we om gaan met kwetsbare Amsterdammers in de buurt. We vertonen we de documentaire Harry, Tiny en Sonja van Maartje Nevejan en vervolgens gaan we in gesprek met verschillende experts over dit thema.

Met onder anderen

Hester van Buren
Voorzitter raad van Bestuur Woningstichting Rochdale
Tako Engelfriet
Programmamanager Meldpunten Zorg- en Woonoverlast | Gemeente Amsterdam
Wilco Tuinebreijer
psychiater in de Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg

De effecten van de zorgtransities beginnen nu zichtbaar en voelbaar  te worden in de Amsterdamse wijken en buurten. Veel kwetsbare Amsterdammers, die eerst nog binnen de beschermende muren van een woonzorgcomplex woonden, moeten nu de stap naar zelfstandigheid maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ‘loslaten’ niet leidt tot ‘aan hun lot over laten’? Hoe worden kwetsbare Amsterdammers verzekerd van goede en adequate zorg? Hoe perken we overlast van verwarde mensen in? Hoeveel kan een buurt aan als het gaat om aantallen kwetsbare bewoners. Hoe bewaken we de balans in de buurt? En hoe kan de buurt met kwetsbare bewoners omgaan?

 

Docu: Harry, Tiny en Sonja

We beginnen de avond met de documentaire ‘Harry, Tiny en Sonja – na dertig jaar zorg op eigen benen’ van Maartje Nevejan. Harry, Tiny en Sonja moeten na dertig jaar de instelling voor Beschermd Wonen in Capelle aan den IJssel verruilen voor een 55+ complex in een gewone woonwijk. In het kader van de participatiemaatschappij wordt er van hen verwacht op eigen benen te gaan staan. Maar kunnen ze dat? Is het verantwoord? En wat gebeurt er als het misgaat?