Menu

9 mei 2019 Publieksdialoog van de Nieuwe Utrechtse School Tussen fake news en (bio)medisch feit

20 mei 2019 - News

9 mei 2019 van 20:00 tot 22:00

Publieksdialoog van de Nieuwe Utrechtse School

Fit for the Future: Tussen fake news en (bio)medisch feit

VERHALEN EN ZIEKTE- Narrative Medicine

De mens is een verhalenverteller. We vertellen voortdurend verhalen – over onszelf, waar we vandaan komen, hoe we ons voelen, wat belangrijk voor ons is. Maar wat nu als je ziek wordt? Wat als je verhaal hapert of stokt? Wat als het verhaal over jezelf een wending neemt waar je zelf maar ten dele controle over hebt, bijvoorbeeld bij een depressie, een trauma, of een psychische stoornis?

Nepnieuws, alternatieve feiten, ’truthiness’: de grens tussen ‘waar’ en ‘niet-waar’ lijkt onder druk te staan. In de media worden we geconfronteerd met onbetrouwbare berichtgeving, onderzoekers die hun data zelf verzinnen, en politici die pronken met getallen, die na een ‘fact check’ met een korreltje zout blijken te moeten worden genomen.

Dat we leven in een ‘post-truth age’ wordt ook in het zorgsysteem zichtbaar. Commerciële belangen en onafhankelijk medisch onderzoek kunnen op gespannen voet met elkaar staan, het ene medische onderzoek spreekt het andere soms fundamenteel tegen, en in discussies over de voor- en nadelen van vaccinatie kunnen de verschillende partijen recht tegenover elkaar staan.

UITDAGINGEN

Deze ontwikkelingen stellen ons voor heel nieuwe vragen en uitdagingen. Hoe maken we nog een onderscheid tussen waarheidsclaims en mediahypes? Wie draagt zorg voor de duurzame betrouwbaarheid van medisch onderzoek? Hoe moeten we omgaan met vertekenende berichtgeving over ziekte en gezondheid?

De publieksdialogen van De Nieuwe Utrechtse School proberen een antwoord te geven op de vraag: hoe wordt het gezondheidszorgsysteem ‘fit for the future’? Deze avond wordt er gesproken over de betrouwbaarheid van medisch onderzoek. Hoe kunnen we een onderscheid blijven maken tussen ‘fake news’ en medische feiten?

SPREKERS

Frank Huisman is professor in de geschiedenis van de geneeskunde aan het UMC Utrecht en de Universiteit Maastricht. Hij doet onderzoek naar de medische historiografie, kwakzalverij en de culturele autoriteit van de geneeskunde.

Károly Illy is algemeen kinderarts in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Zijn aandachtsgebieden zijn ADHD, diabeteszorg en kinderlongziekten. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde..

Maartje Nevejan is documentairemaakster. In 2011 maakte zij de documentaire De prik en het meisje, over twijfels rondom de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Academiegebouw, Senaatszaal, Universiteit Utrecht